حاضر – هدیه ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی

حاضر – هدیه: ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی آسیا پاسیفیک اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کارتون ، ممنوعیت ورود موتور به محدوده طرح!

به گزارش ایسنا، کیوان زرگری این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

کارتون ، ممنوعیت ورود موتور به محدوده طرح!

ممنوعیت ورود موتور به محدوده طرح!/کارتون

عبارات مهم : موتور

در خبرها آمده است که ورود موتورسیکلت به محدوده طرح ترافیک ممنوع می شود.

به گزارش ایسنا، کیوان زرگری این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

کارتون ، ممنوعیت ورود موتور به محدوده طرح!

واژه های کلیدی: موتور | کارتون | کارتون | ممنوعیت | روزنامه | موتورسیکلت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs