حاضر – هدیه ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی

حاضر – هدیه: ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی آسیا پاسیفیک اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عضویت فرودگاه امام در شرکت بین المللی فرودگاه‌های دنیا

مدیرهمکاری های بین المللی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از تایید رسمی عضویت شهر فرودگاهی از سوی ACI خبر داد.

عضویت فرودگاه امام در شرکت بین المللی فرودگاه‌های دنیا

عضویت فرودگاه امام در شرکت بین المللی فرودگاه های جهان

عبارات مهم : ایران

مدیرهمکاری های بین المللی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از تایید رسمی عضویت شهر فرودگاهی از سوی ACI خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمدرضا بیاتی با بیان این مطلب، افزود: دبیرکل آسیا پاسیفیک شرکت بین المللی فرودگاه های دنیا (ACI) در نامه ای عضویت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را رسما اعلام و قبول کرده است.

عضویت فرودگاه امام در شرکت بین المللی فرودگاه‌های دنیا

به گفته وی، پتی چاو در این نامه ضمن تبریک الحاق فرودگاه امام به این شرکت ، ابراز امیدواری کرده که عضویت این فرودگاه در ACI باعث ارتقاء کیفیت ایمنی وخدمات فرودگاهی شود.

دبیرکل آسیا پاسیفیک شرکت بین المللی فرودگاه های دنیا همچنین نسبت به گسترش همکاری های دوجانبه ابراز میل به کرده و تاکید کرده است که تعاملات فرودگاهی موجب رشد صنعت فرودگاهی و هوانوردی در کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

مدیرهمکاری های بین المللی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از تایید رسمی عضویت شهر فرودگاهی از سوی ACI خبر داد.

سازمان بین المللی فرودگاه های دنیا (ACI) نهاد مرجع فرودگاهی دنیا است که ٥٧٤ عضو رسمی دارد. این اعضا اعم از فرودگاه، شرکت های فرودگاهی و شهرهای فرودگاهی هستند که مدیریت ١٧٥١ فرودگاه در ١٧٤ کشور دنیا را در اختیار دارند.

واژه های کلیدی: ایران | فرودگاه | فرودگاه | امام خمینی | آسیا پاسیفیک | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs