حاضر – هدیه ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی

حاضر – هدیه: ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی آسیا پاسیفیک اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آمادگی جهت هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم/ تجاوز نظامی به سوریه، ورشکستگی سیاسی آمریکا بود ، صالحی

رئیس شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: تصمیم کشور عزیزمان ایران جهت تصویر العمل نسبت به کارها طرف برابر به وسیله هیات نظارت بر برجام گرفته می‌شود و آن هم به اقتضای گزا

آمادگی جهت هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم/ تجاوز نظامی به سوریه، ورشکستگی سیاسی آمریکا بود ، صالحی

صالحی : آمادگی جهت هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم/ تجاوز نظامی به سوریه، ورشکستگی سیاسی آمریکا بود

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: تصمیم کشور عزیزمان ایران جهت تصویر العمل نسبت به کارها طرف برابر به وسیله هیات نظارت بر برجام گرفته می شود و آن هم به اقتضای گزارشات و تحلیل هایی که به دست آنها می رسد. ما در بعد فنی آمادگی جهت هرگونه برگشتی را داریم.

به گزارش ایلنا، علی اکبر صالحی در حاشیه رونمایی از کتاب خاطراتش در مورد جمع خبرنگاران در مورد حمله آمریکا به سوریه گفت: من در یک کلمه می توانم بگویم این ورشکستگی سیاست آمریکا را نشان می دهد. آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی که با آن همراهی کردند، مرتکب جنایت شدند بدون اینکه علت متقنی جهت این کار داشته باشند.

حمله به سوریه یادآور وقایع عراق بود

آمادگی جهت هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم/ تجاوز نظامی به سوریه، ورشکستگی سیاسی آمریکا بود ، صالحی

وی با بیان اینکه حمله امریکا و دو متحد اروپایی اش یادآور وقایع عراق بود، اظهار داشت: آن وقت بر اساس سند کالین پاور که در شرکت ملل ارائه شد، گفتند عراقی ها از نیجر اورانیوم خریداری کردند تا جهت مقاصد غیرصلح آمیز استفاده کنند ولی بعد از یکی، دو سال که عراق را شخم زدند، معلوم شد این سند جعلی بوده و این تبدیل به فضیحت سیاسی شد.

معاون مدیر جمهور اضافه کرد: این حمله شکست آمریکا و سایر کشورها بود. آنها در بیان خود هم دچار تناقض هستند البته مردم بیدار شدند و حقیقت و هویت واقعی کشورهای مستکبر را شناختند. شاید پیش از این حوادث تبیین هویت واقعی آنها به علت اینکه برخودار از رسانه های نیرومند هستند و به آسانی می توانند صحنه را زیباسازی کنند، قدری سخت بود ولی با این اتفاقات حقایق جهت مردم روشن می شود.

رئیس شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: تصمیم کشور عزیزمان ایران جهت تصویر العمل نسبت به کارها طرف برابر به وسیله هیات نظارت بر برجام گرفته می‌شود و آن هم به اقتضای گزا

مردم دنیا عرب دوست و دشمن خود را با حمله به سوریه شناختند

صالحی با بیان اینکه جهت مردم روشن است که دولتمردان آمریکا چه سیاست نابخردانه، ظالمانه و وحشیانه ای را به کار بستند، تصریح کرد: البته سیاست غرب همین هست، آنها ظاهر قشنگ ارائه می دهند ولی پشت آن پلشتی ها نهفته است ولی با این حوادث مردم دنیا عرب، دوست و دشمن واقعی خود را شناختند.

وی افزود: پیش از این در تبلیغات کشور عزیزمان ایران را دشمن عراق نشان می دادند و دشمن مهم که سرزمین فلسطین را اشغال کرده کنار گذاشته بودند و دست دوستی به آن دراز می کردند.

آمادگی جهت هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم/ تجاوز نظامی به سوریه، ورشکستگی سیاسی آمریکا بود ، صالحی

آمادگی جهت هرگونه برگشتی را در بعد فنی داریم

رئیس شرکت انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد بیانات چندی پیش خود راجع به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و پایبندی اروپا به این توافق با توجه به تحولات اخیر و همراهی بریتانیا و فرانسه با آمریکا در حمله به سوریه و همچنین تمدید تحریم های حقوق بشری کشور عزیزمان ایران در اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: تصمیم کشور عزیزمان ایران جهت تصویر العمل نسبت به کارها طرف برابر به وسیله هیات نظارت بر برجام گرفته می شود و آن هم به اقتضای گزارشات و تحلیل هایی که به دست آنها می رسد و براساس منافع و مضاری که انجام می گیرد،تصمیم مورد نیاز اتخاذ می شود. ما در بعد فنی آمادگی جهت هرگونه برگشتی را داریم.

رئیس شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: تصمیم کشور عزیزمان ایران جهت تصویر العمل نسبت به کارها طرف برابر به وسیله هیات نظارت بر برجام گرفته می‌شود و آن هم به اقتضای گزا

واژه های کلیدی: ایران | سوریه | آمادگی | آمریکا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs