حاضر – هدیه ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی

حاضر – هدیه: ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی آسیا پاسیفیک اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط مصرف ویتامین در دوره بارداری با کم کردن ریسک اُتیسم در کودک

طبق نتیجه های مطالعه جدید، مصرف اسیدفولیک و مولتی ویتامین در طول بارداری می تواند ریسک مبتلا شدن به اُتیسم را در کودک کم کردن دهد. 

ارتباط مصرف ویتامین در دوره بارداری با کم کردن ریسک اُتیسم در کودک

ارتباط مصرف ویتامین در دوره بارداری با کم کردن ریسک اُتیسم در کودک

عبارات مهم : مولتی

طبق نتیجه های مطالعه جدید، مصرف اسیدفولیک و مولتی ویتامین در طول بارداری می تواند ریسک مبتلا شدن به اُتیسم را در کودک کم کردن دهد.

به گزارش مهر، تحقیقات تازه نشان می دهد کودکانی که مادرشان قبل از بارداری و در طول بارداری مکمل های ویتامین مصرف کرده بودند، کمتر مبتلا به اُتیسم تشخیص داده شدند. این مطالعه مشمول بر بیش از ۴۵ هزار کودک بود.

ارتباط مصرف ویتامین در دوره بارداری با کم کردن ریسک اُتیسم در کودک

محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که کم کردن ریسک مبتلا شدن به اُتیسم در نوزاد با مصرف اسیدفولیک و مکمل های مولتی ویتامین در طول بارداری مرتبط است.

تیم محققان داده های دهها هزار کودک متولدشده بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ را بررسی کرده و تا سال ۲۰۱۵ آنها را تحت نظر داشتند. همچنین داده های مربوط به تجویز اسیدفولیک یا مکمل های مولتی ویتامین قبل یا در طول بارداری جهت مادران این کودکان هم بررسی شد.

طبق نتیجه های مطالعه جدید، مصرف اسیدفولیک و مولتی ویتامین در طول بارداری می تواند ریسک مبتلا شدن به اُتیسم را در کودک کم کردن دهد. 

محققان دریافتند زنانی که قبل از بارداری مکمل ها را مصرف کرده بودند ۶۱ درصد کمتر دارای کودک مبتلا به اُتیسم بودند. همچنین مصرف مکمل ها در طول بارداری با کم کردن ۷۳ درصدی ریسک تشخیص اُتیسم در کودک مرتبط بود.

یافته ها نشان می دهد مصرف اسیدفولیک و مولتی ویتامین می تواند شیوه ای جهت حفاظت از کودکان در برابر مبتلا شدن به اُتیسم باشد.

به گفته محققان درحال حاضر مصرف اسیدفولیک در طول بارداری جهت پیشگیری بروز از نقایص تولد در قسمت نخاع و مغز توصیه می شود.

ارتباط مصرف ویتامین در دوره بارداری با کم کردن ریسک اُتیسم در کودک

اسیدفولیک نقش اساسی در رشد عصبی جنین داشته و کمبود ویتامین موجب ایجاد مرحله اولیه شروع اُتیسم در کودک می شود.

واژه های کلیدی: مولتی | محققان | مطالعه | کودکان | بارداری | ویتامین | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs