حاضر – هدیه ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی

حاضر – هدیه: ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی آسیا پاسیفیک اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی هوش مصنوعی در خدمت کیهان شناسی

داده های حاصل از تلسکوپ فضایی کپلر متعلق به ناسا نشان می دهد که منطومه فراخورشیدی Kepler-90 به لحاظ تعداد سیارگانی که حول یک ستاره می چرخند، مشابه منظومه شمسی م

هوش مصنوعی در خدمت کیهان شناسی

هوش مصنوعی در خدمت کیهان شناسی

عبارات مهم : ستاره

داده های حاصل از تلسکوپ فضایی کپلر متعلق به ناسا نشان می دهد که منطومه فراخورشیدی Kepler-90 به لحاظ تعداد سیارگانی که حول یک ستاره می چرخند، مشابه منظومه شمسی ما هست؛ کشف هشتمین سیاره آن منظومه با اسیتفاده از هوش مصنوعی صورت گرفت.

به گزارش ایرنا از یورک الرت،سیاره فراخورشیدی تازه Kepler-90i حول ستاره ای می چرخد که شبیه خورشید است و در فاصله 2545 سال نوری از زمین قرار دارد.

هوش مصنوعی در خدمت کیهان شناسی

سیاره Kepler-90i با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی کشف شد؛ این نرم افزار به گونه ای برنامه ریزی شد که نشانه های نوری متمایز سیاره ها را حین عبور از برابر ستاره هایشان رصد کند.

براساس اعلام ناسا، کشف سیاره جدیدKepler-90i نتیجه استفاده محققان از یک ‘شبکه عصبی’ مصنوعی است که 35 هزار نشانه احتمالی سیاره ای را که کپلر گرد اورده بود، بررسی کرد.

داده های حاصل از تلسکوپ فضایی کپلر متعلق به ناسا نشان می دهد که منطومه فراخورشیدی Kepler-90 به لحاظ تعداد سیارگانی که حول یک ستاره می چرخند، مشابه منظومه شمسی م

هوش مصنوعی پیش از این هم استفاده شده است بود، ولی محققان ناسا با تقلید از نحوه اتصال عصبی در مغز انسان، موفق شدند رایانه را به نوعی آموزش دهند که بتواند حتی سیگنال های انتقالی ضعیف را ردگیری و شناسایی کند.

به واقع در این پروسه، از تکنیکی به نام “Machine learning” استفاده شد که به وسیله گوگل پشتیبانی می شود و بر اساس این تکنیک، داده های ارسالی فضاپیمای کپلر به کمک هوش مصنوعی و در فرآیندی تجزیه و تحلیل شدند که به کامپیوتر اجازه می دهد از واکنش‌ها خود اطلاعات تازه کسب کرده و به اصطلاح، با گذشت وقت مطالب تازه یاد بگیرد.

براساس داده های به دست آمده، سیاره فراخورشیدی Kepler-90i یک جرم آسمانی داغ و سنگی است که هر 14.4 روز یک بار به دور ستاره اش می چرخد.

هوش مصنوعی در خدمت کیهان شناسی

به گفته محققان ناسا، منظومه Kepler-90 نسخه ای کوچک از منظومه شمسی ما هست؛ در آن نیز سیارات کوچک نزدیک و سیاره های بزرگتر دورتر از مرکز منظومه می چرخند.

واژه های کلیدی: ستاره | سیاره | محققان | استفاده | هوش مصنوعی | منظومه شمسی | کیهان شناسی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs