حاضر – هدیه ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی

حاضر – هدیه: ایران فرودگاه فرودگاه امام خمینی آسیا پاسیفیک اخبار اقتصادی و بازرگانی

وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع شرکت هواشناسی ضمن اشاره به هوا پایدار در غالب مناطق کشور از وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق کشور خبر داد. وزش باد شدی..

ادامه مطلب

کارتون ، ممنوعیت ورود موتور به محدوده طرح!

به گزارش ایسنا، کیوان زرگری این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است. ممنوعیت ورود موتور به محدوده طرح!/کارتون ..

ادامه مطلب